Iklan Jawatan Kosong Akademik April 2022

Iklan Kekosongan Jawatan Akademik April 2022

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam Ijazah Sarjana Muda Farmasi untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan Tetap/Kontrak di Fakulti Farmasi UiTM Kampus Puncak Alam.

PROFESOR FARMASI (GRED KHAS) / PROFESOR MADYA FARMASI (GRED DUF53) / PENSYARAH FARMASI (GRED DUF53/DUF51/DUF45)

Bidang-bidang:

 • Amalan Farmasi/Farmasi Klinikal
 • Farmaseutik
 • Sains Hayat Farmaseutikal
 • Farmakologi
 • Kimia Farmaseutikal

 


JADUAL GAJI SKIM MINIMUM-MAKSIMUM PENSYARAH FARMASI (GRED DUF)

GRED GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

Gred Khas A

RM 8,465.66

RM 17,331.46

9%

Gred Khas B

RM 7,788.05

RM 15,900.42

9%

Gred Khas C

RM 7,189.63

RM 14,587.54

9%

DUF53

RM 6,162.00

RM 13,235.00

320.00

DUF51

RM 5,855.00

RM 12,445.00

290.00

DUF45

RM 3,070.00

RM 11,095.00

255.00


SYARAT LANTIKAN WAJIB

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 3. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda Farmasi dengan kepujian (CGPA 3.00 dan ke atas);
 4. Berdaftar penuh dengan Lembaga Farmasi Malaysia.
 1. KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUF45
  1. Ijazah sarjana dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Farmasi Malaysia.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred DUF45: RM3,070.00);

 2. KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUF51
  1. Memenuhi syarat lantikan wajib seperti diatas;
  2. Mempunyai Ijazah Kedoktoran/PhD dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  3. Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred DUF51: RM5,855.00).

 3. KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUF53 (PROFESOR MADYA)/ TANPA GELARAN
  1. Memenuhi syarat lantikan wajib seperti diatas;
  2. Mempunyai Ijazah Kedoktoran/PhD dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  3. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya dalam bidang pengajaran, penyelidikan, penerbitan serta yang berkaitan; dan
  4. Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred DUF53: RM6,162.00).

 4. KELAYAKAN UNTUK LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR) / TANPA GELARAN
  1. Memenuhi syarat lantikan wajib seperti diatas;
  2. Mempunyai Ijazah Kedoktoran/PhD dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  3. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya dalam bidang pengajaran, penyelidikan, penerbitan serta yang berkaitan; dan
  4. Mempunyai gelaran Profesor Madya semasa permohonan (untuk permohonan gred Khas C dengan gelaran)
   Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan
   (Gaji permulaan ialah pada Gred Khas C: RM7,190.00).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (Minima Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


PENETAPAN GAJI PERMULAAN

Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum gred lantikan boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.


PERHATIAN KEPADA PEMOHON
Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan jabatan Kerajaan/Badan berkanun/Separa Kerajaan mestilah melalui Ketua Jabatan.

 1. Setiap permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN dokumen berikut yang telah DISAHKAN:
  1. Kad Pengenalan/ Pasport.
  2. Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf.
  3. Diploma, Ijazah Sarjana Muda (bidang Farmasi), Ijazah Sarjana, PhD (Skrol dan Trankskrip Akademik Terperinci).
  4. Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambilkira pengalaman kerja/ penetapan gaji.
  5. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (bagi kakitangan Kerajaan/Badan Berkanun/Separa Kerajaan yang sedang berkhidmat).
  6. Salinan Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dari Lembaga Farmasi Malaysia dan Sijil Pengekalan Tahunan.
  7. Salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3) tahun berturut-turut (penjawat awam).
  8. Laporan perujuk dari majikan/penyelia (kakitangan bukan kerajaan).
 2. Borang yang tidak lengkap dan permohonan calon dari jabatan Kerajaaan/Badan berkanun/Separa Kerajaan yang tidak memohon melalui ketua jabatan tidak akan diproses.
 3. Hanya permohonan yang disenarai pendek akan dipanggil untuk temuduga.
 4. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan daripada pihak universiti selepas enam (6) bulan dari tarikh ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka TIDAK BERJAYA.


PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh diperoleh dengan melayari laman web Fakulti Farmasi, UiTM di https://pharmacy.uitm.edu.my. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat.

Tarikh tutup penerimaan permohonan ialah pada 5 Mei 2022.

BORANG PERMOHONAN JAWATAN KOSONG AKADEMIK


SILA HANTAR PERMOHONAN KEPADA: -

PENOLONG PENDAFTAR KANAN (PENTADBIRAN)
FAKULTI FARMASI
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN SELANGOR
KAMPUS PUNCAK ALAM
42300 BANDAR PUNCAK ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA
NO.TEL: (03) 3258 4607 / 4780 / 4724
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vacancy for Non Malaysian

Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Puncak Alam Campus invites qualified International Candidates with Bachelor of Pharmacy qualification to apply for lecturer positions at the in the area of:

• Pharmacy Practice/ Clinical Pharmacy • Pharmaceutics
• Pharmaceutical Life Sciences • Pharmacology
• Pharmaceutical Chemistry

Requirement:
 1. Not less than 27 years old on the closing date of the vacancy advertisement.
 2. Bachelor's degree with honors in the field of pharmacy.
 3. A minimum of PhD degree in the stated areas.
 4. Candidates must be registered with a Pharmacy Board/Council in their respective country.
 5. Excellent track record in publication, research and teaching.
 6. A minimum of three (3) years of full time teaching experience.
 7. Strong command in English language and good presentation skills.

Documents Required:
 1. A copy of Passport
 2. A copy of Diploma, Bachelor Degree, Master Degree, PhD (Scroll and academic transcript)
 3. Letter of Employment (Current employer)
 4. A copy of copy of updated service record (for government/ statutory body/ partly government employee)
 5. A copy of Pharmacist Registration certificate and latest annual renewal certificate.
 6. A copy of Annual Performance Appraisal for three (3) consecutive year (government employee).
 7. Referral report form employer/supervisor (Non-government employee).
* This is a contract position and renewable subject to performance.
* Applications will be screened for the interview and successful candidates will be notified.
 
The closing date for the application is, 5th May 2022 (Thursday)
 
Please submit your application to:
Senior Assistant Registrar (Administration)
Faculty Of Pharmacy
Universiti Teknologi MARA, Selangor Branch
Puncak Alam Campus
42300 Bandar Puncak Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
Tel no: (03) 3258 4607 / 4780 / 4724
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Faculty of Pharmacy
Level 11, FF1 Building
UiTM Selangor, Puncak Alam Campus
42300 Bandar Puncak Alam

Selangor. MALAYSIA

pharmacyuitm@uitm.edu.my
farmasiuitm@gmail.com

Tel : +603 - 32584645
Fax : +603 - 32584602