Pekeliling

Pekeliling

 1. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 02 Tahun 2020- Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan dan Pencegahan Penularan COVID-19
 2. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 03 Tahun 2020- Pekeliling Arahan Pemeriksaan Kesihatan bagi Staf dan Pelajar UiTM Yang Menghadiri Perhimpunan Tabligh Di Masjid Seri Petaling KL
 3. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 05 Tahun 2020- ARAHAN PENANGGUHAN SELURUH OPERASI PERHIDMATAN UiTM SELARAS DENGAN PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKKAN DAN MENGENAI PENYAMPAIAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR
 4. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 06 Tahun 2020 - Arahan Pelaksanaan Kawalan Pergerakan Mengenai Hal Ehwal Staf Mulai 18 Mac - 31 Mac 2020 di UiTM
 5. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 07 Tahun 2020 - Pekeliling Perintah Kawalan Pergerakan Warga Universiti Teknologi MARA
 6. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 08 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penyampaian dan Penilaian Pembelajaran Termasuk Kokurikulum Berikutan Penularan Wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan
 7. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 09 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pelaksanaan Pelanjutan Perintah Kawalan PKP Mengenai Hal Ehwal Staf Sehingga 14 April 2020
 8. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 10 Tahun 2020 - Bayaran Lebih Masa Dan Cuti Gantian Bagi Staf Universiti Teknologi MARA (UiTM) Yang Bertugas Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
 9. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 11 Tahun 2020 - Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Bagi Pelajar UiTM Dalam Kalangan B40-Ver 3
 10. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 12 Tahun 2020 - Pindaan Pekeliling Bantuan Kewangan Bagi Kemudahan Pembelian Data Internet Secara One-Off Untuk Pelajar Asasi UiTM-Ver2
 11. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 13 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengecualian Sewaan Selama Enam Bulan Untuk Premis Di Universiti Teknologi MARA
 12. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 14 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Dan Ansuran Pecah Kontrak Selama Enam Bulan Di Universiti Teknologi MARA
 13. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 15 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi MARA Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
 14. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 15 Tahun 2020 Lampiran 1 - PANDUAN PERGERAKAN STAF KEMBALI BERTUGAS PKPB
 15. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 15 Tahun 2020 Lampiran 2 - PANDUAN AMALAN LANGKAH PENCEGAHAN COVID19 di UiTM
 16. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 15 Tahun 2020 Lampiran A -SENARAI TUGAS SEMASA BEKERJA DARI RUMAH (BDR)
 17. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 17 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian UiTM Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) dan Lampiran
 18. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 19 Tahun 2020
 19. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 20 Tahun 2020
 20. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 21 Tahun 2020
 21. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 22 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Penggunaan Aplikasi MySejahtera dan SARINGC19UiTM
 22. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 23 Tahun 2020 - Pekeliling Arahan Pentadbiran Berkenaan Kawalan dan Pencegahan Penularan COVID-19 Untuk Warga UiTM (1)
 23. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 24 Tahun 2020_PEKELILING ARAHAN PENANGGUHAN PENDAFTARAN SECARA FIZIKAL BERSEMUKA SERTA KEMASUKAN SEMUA PELAJAR UiTM
 24. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 25 Tahun 2020_Tawaran Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi
 25. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 26 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian UiTM Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Sabah, Selangor, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya
 26. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 27 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Kepada Pelajar Universiti Teknologi MARA (UiTM) di Sabah, Selangor, WP Kuala Lumpur dan WP Putrajaya
 27. Pekeliling Naib Canselor Bilangan 28 Tahun 2020. Pekeliling Penamaan Bangunan di UiTM Shah Alam
 28. Surat Pemakluman Pindaan Pekeliling Naib Canselor Bilangan 15 Tahun 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian UiTM Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) 16 Mei 2020
 1. Pekeliling Akademik Bil 01 Tahun 2020 - Pemakaian Kursus Falsafah Dan Isu Semasa Serta Kursus Penghayatan Etika Dan Peradaban Sebagai Kursus Umum Universiti
 2. Pekeliling Akademik Bil 02 Tahun 2020 - Yuran Pemprosesan dan Garis Panduan Pendaftaran Kursus Pelajar Luar Tempoh
 3. Pekeliling Akademik Bil 03 Tahun 2020 - Minggu Interim Pelajar Pra Diploma
 4. Pekeliling Akademik Bil 04 Tahun 2020 - Kalendar Sesi Akademik 2020-2021
 5. Pekeliling Akademik Bil 05 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Semester Pendek Di Universiti Teknologi MARA
 6. Pekeliling Akademik Bil 06 Tahun 2020 - Pindaan Kalendar Akademik - Signed
 7. Pekeliling Akademik Bil 07 Tahun 2020 - Sub Entiti Akademik - Signed
 8. Pekeliling Akademik Bil 09 Tahun 2020
 9. Pekeliling Akademik Bil 10 Tahun 2020
 10. Pekeliling Akademik Bil 11 Tahun 2020 - Prosedur Pengurusan Dan Pengoperasian Pelajar Hadir Ke Kampus UiTM Bagi Sesi II 2019 2020 Dan Sesi I 2020 2021
 11. Pekeliling Akademik Bil 12 Tahun 2020 - Pemakluman Penakrifan Semula Keberadaan Staf Akademik UiTM
 12. Pekeliling Akademik Bil 13 Tahun 2020 - Penambahbaikan Pelaksanaan Latihan Sub Kepakaran, Latihan Klinikal Dan Perkhidmatan Klinikal Staf UiTM
 13. Pekeliling Akademik Bil 15 Tahun 2020 - Penangguhan Pembayaran Yuran Pengajian Pelajar UiTM Bagi Pengajian Tahun 2020
 14. Pekeliling Akademik Bil 16 Tahun 2020 - Kemasukan Pelajar Pasca COVID-19
 15. Pekeliling Akademik Bil 19 Tahun 2020 - Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik Melalui Trek Klinikal (Sub-Track Pengamal Profesional) Universiti Teknologi MARA (1)
 16. Surat Pekeliling TNCA Bil 01 Tahun 2020 - Pelaksanaan PdPc Berikutan Wabak COVID 19


Contact Us

Faculty of Pharmacy
Level 11, FF1 Building
UiTM Selangor, Puncak Alam Campus
42300 Bandar Puncak Alam

Selangor. MALAYSIA

pharmacyuitm@uitm.edu.my
farmasiuitm@gmail.com

Tel : +603 - 32584645
Fax : +603 - 32584602